Diagnostyka
Ogólnopolska kampania
zdrowotna, poświęcona profilaktyce zdrowotnej

KV, identyfikacja
Projekty graficzne
do kampanii online i outdoor